FORUM - GRZEGORZ WILK


FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  Chat  DownloadDownload
koncerty grzegorz wilk
Poprzedni temat «» Następny temat
Zamknięty przez: Avena
2012-01-10, 17:22
Informacje o Grzegorzu Wilku
Autor Wiadomość
Natalia 
Administrator


Ulubiona piosenka Grzesia: Psalmy
Dołączyła: 14 Sty 2010
Posty: 780
Skąd: Wysoka
Wysłany: 2010-02-20, 17:41   Informacje o Grzegorzu WilkuGRZEGORZ WILK


Biografia


Grzegorz Wilk – (ur. 27 pa?dziernika 1973 roku) - wokalista, aktor.

Pochodzi z Grodkowa. Z wykszta?cenia jest informatykiem oraz socjologiem. Ponadto uko?czy? specjalizacj? francusk? na Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego. Posiada równie? kwalifikacje i uprawnienia dziennikarza radiowego oraz… technika dentystycznego. Od najm?odszych lat zafascynowany muzyk?, a zw?aszcza rockowym jej odcieniem. Wszechstronno?? muzyczna sk?oni?a go do spróbowania si? w wielu projektach, z których cz??? co prawda odbiega od jego ulubionej stylistyki jednak pozwala mu gromadzi? bezcenne do?wiadczenie w pracy w studiu i na scenie. W 1997 roku zosta? laureatem programu Szansa na sukces, w którym wykona? piosenk? On nie jest cham z repertuaru zespo?u Piersi. W latach 2004-2006 by? solist? i aktorem wroc?awskiego Teatru Muzycznego Capitol gdzie gra? g?ówne role m.in. w spektaklach Scat, Galeria i Gor?czka (piosenki Elvisa Presleya), My Fair Lady oraz Bo ma dusz? nasz dom. Od 2004 roku okazjonalnie wyst?puje z zespo?em o przekornej nazwie Weso?e Futra – rockandrollowym sk?adem kliku przyjació?, graj?cym od czasu do czasu koncerty coverowe. Repertuar stanowi? g?ównie kompozycje Elvisa Presley’a, The Beatles, Davida Bowie, Jimiego Hendrixa, The Doors, Led Zeppelin, ale równie? Paula Anki i Czerwonych Gitar. W latach 2006 – 2008 wyst?powa? w roli wokalisty i parodysty w jednym z najpopularniejszych programów rozrywkowych w TVN - Szymon Majewski Show. Aktualnie mo?na go zobaczy? w programie Jaka to melodia? w Telewizji Polskiej. Od 2007 wyst?puje jako solista w oratoriach Piotra Rubika, z którym odby? tournee, zaliczaj?c wyst?py w najwi?kszych salach koncertowych w kraju oraz w USA i Kanadzie. 4 kwietnia 2009 mia?o miejsce prapremierowe wykonanie cantobiografii "Santo Subito" (muzyka Piotr Rubik s?owa: Jacek Cygan) w Bydgoszczy, w której Grzegorz Wilk wykonuje m.in. pie?? Il Canto dell colombo. Premiera odby?a si? dzie? pó?niej w warszawskiej Sali Kongresowej.

Wspó?pracowa? z wieloma artystami polskiej sceny, w?ród których prócz Piotra Rubika najwa?niejsi to: Krzysztof Krawczyk, Ryszard Rynkowski, Leszek Mo?d?er, Robert Janowski, Pawe? Kukiz, Jaros?aw Weber, Paulina Przybysz (Pinnawela).

Najwa?niejszy dorobek fonograficzny to: album Pod Pr?d Waldemara Kuleczki & Big Bit (2007), album Habitat (2008) , Santo Subito (2009) Piotra Rubika , album Rock oratorium - Bo ma dusz? nasz dom (2004), utwór You’ll Never Be Alone wydany na ?cie?ce d?wi?kowej do filmu Kochaj i Ta?cz (2009)

Aktualnie pracuje nad materia?em na pierwszy album solowy.

wikipedia

Biografia


Grzegorz Wilk Multi, multi, multi – to jedyne okre?lenie jakie przychodzi do {g?owy, kiedy próbuje si? opisa? umiej?tno?ci, zainteresowania i artystyczn? przesz?o?? Grzegorza Wilka.

Na polskiej scenie rozrywkowej jest obecny od ponad 10-ciu lat i jego kariera stale nabiera tempa. Obecnie jest wokalist? najpopularniejszych programów rozrywkowych, na przyk?ad „Jaka to Melodia?” w Telewizji Polskiej czy „Szymon Majewski Show” w TVN-ie. Niedawno zainteresowa? si? nim Piotr Rubik szukaj ?c nowego zespo?u solistów, zaproponowa? wspó?prac? i oto jest - Grzegorz Wilk odby? ju? kilka koncertów jako jeden z wokalistów Rubika. Ponadto Grzegorz jest solist? i aktorem wroc?awskiego Teatru Muzycznego Capitol. W 1997 roku zosta? laureatem programu „Szansa na sukces” , w którym wykona? piosenk? zespo?u Piersi. Wyst?pi? tak?e w koncercie gwiazd Festiwalu Opole w 98 roku.

Udziela? si? jako wokalista w chórkach Ryszarda Rynkowskiego podczas opolskich Festiwali. ?piewa? podczas koncertu na Placu Zamkowym w Warszawie z okazji 25-cia pontyfikatu Jana Paw?a II-go (maj 2003) za?piewa? wówczas piosenk? „Dziwny jest ten ?wiat” przy aprobacie Czes?awa Niemena. Wspó?pracowa? z muzykami wchodz?cymi w sk?ad zespo?u Maryli Rodowicz (Z.Krebsem, J.Piskorzem,)- tworzyli razem formacj? Radio. Koncertowa? z zespo?em Opole Gospel Choir, zosta? laureatem Mi?dzynarodowego Festiwalu Chórów Gospel, Osiek 2003 i 2004, by? równie? solist? w ROCK-OPERZE Ernesta Brylla i Stanis?awa Fia?kowskiego „Bo ma dusz?”. Na scenie wroc?awskiego Capitolu mo?na go zobaczy? w spektaklach: "Scat" (Pucybut Pi?tek), w "Galerii" (piosenki Jacka Kaczmarskiego) i "Gor?czce" (piosenki Elvisa Presleya), „My Fair Lady” (Freddy).

Z wykszta?cenia Grzegorz Wilk jest nauczycielem informatyki i wychowania technicznego, socjolog (oba kierunki magisterskie dzienne na Uniwersytecie Opolskim), uko?czy? równie? specjalizacj? francusk? na Filologii Polskiej UO.


Grzegorz Wilk i zespó? Weso?e Futra


Weso?e Futra Nazwa zespo?u powsta?a zupe?nie przypadkowo. Kiedy? grupa jeszcze bez nazwy wyst?powa?a na basenie i muzycy zapytani o nazw?, odpowiedzieli troch? dla ?artu - „Weso?e Futra” - i tak ju? zosta?o.

Pocz?tki grupy si?gaj? 2004 roku, a trzon zespo?u tworz? obecnie wokalista i gitarzysta - Grzegorz Wilk, perkusista - S?awomir Pucha?a i gitarzysta Jakub Mitoraj. Znaj? si? jeszcze z czasów, gdy wspólnie grali w zespole Zorka 5. Grzegorz Wilk zajmowa? si? prac? we wroc?awskim teatrze muzycznym Kapitol i rozlu?ni? kontakty z kolegami, powróci? jednak do pomys?u wspólnego grania i zebra? sk?ad, który z powodzeniem koncertuje w ca?ym kraju. Do??czy? do nich Kuba Mitoraj, którego koledzy i inni muzycy okre?laj? jako gitarzyst? energetycznego i dynamicznego. Warto doda?, ?e zespó? ma obecnie do niego pe?ne zaufanie. Najcz??ciej w Weso?ych Futrach zmieniaj? si? gitarzy?ci basowi. Wynika to z ich „specyfiki zawodowej”. Basistów jest ogólnie niewielu, st?d ci którzy graj?, mog? przebiera? w ofertach i nie trzymaj? si? jednego sk?adu. Weso?e Futra – to zespó? rockandrollowy w starym stylu. W repertuarze grupy s? g?ównie cudze kompozycje. Jak mówi Wilk: „To w?a?nie tak zwane covery ciesz? si? najwi?ksz? popularno?ci?. Poza tym czerpiemy z tego przyjemno??”. Wykonuj? piosenki Elvisa Presley’a, The Beatles, Davida Bowie’go, Jimiego Hendrixa, The Doors, Led Zeppelin, ale równie? Paula Anki , oraz polskie piosenki na przyk?ad Czerwonych Gitar . Lider przyznaje, ?e ma tak?e sporo czasu by tworzy? w?asne piosenki. Je?li grupa uzyska pewna pozycj? rynkow?, na pewno zdecyduje si? na promowanie w?asnego materia?u – dodaje Wilk.

Zespó? ma tak?e plany nagraniowe, na razie trwaj? poszukiwania w?a?ciwego studia i producenta. Jednak najwa?niejsz? sfer? dzia?alno?ci zespo?u s? koncerty. Grzegorz Wilk zaznacza, ?e publiczno?? nap?dza go do dzia?ania. Jego zdaniem, najwa?niejsze jest, aby to ludzie, którzy przychodz? na koncerty byli zadowoleni, bo jak mówi: „artysta jest dla publiczno?ci, a nie odwrotnie”.


Repertuar


1. Nikt na ?wiecie nie wie (Klenczon)

2.Pretty woman (Roy Orbison)

3.Lucile (Little Richard)

4.Labamba (Richie Valens)

5.kulig (Skaldowie)

6.Dozwolone od lat 18-tu (Czerwone Gitary)

7.Kto? mnie pokocha?(Skaldowie)

8.Diana(Paul Anka)

9.Kto za Tob? w szkole gania?(Czerwone Gitary).

10.?adne oczy (Czerwone Gitary)

11.Pod papugami(Cz.Niemen)

12.P?on?ca stodo?a (Cz.Niemen)

13.A hard days night (The Beatles)

14.Help (The Beatles)

15.She loves You (The Beatles)

16.Stand by me (B.E.King)

17.You Really got me (The Kinks)

18.Yesterday (The Beatles)

19.Jailhouse rock-elvis-Blues Brothers

20.Johny Be Good-Huck Berry

21.Anna Maria (Czerwone Gitary)

22.Ci?gle pada(Czerwone Gitary)

23.Come together (The Beatles)

24.Little less conwersation-Elvis

25.Little wing-J. Hendrix

26.Cocaine-(The Cream)

27.Knock,knock knocki'n o heavens door (Bob Dylan)

28.Whisky, moja ?ono (Dzem)

29.Czerwony jak ceg?a (Dzem)

30.Wehiku? czasu (Dzem)

31.Are you gonna go my way-Lenny Kravitz

32.Matura (Czerwone Gitary)

33.Historia pewnej znajomo?ci (Czerwone Gitary)

34.Always on my mind- Elvis Presley

35.immigrant song-led Leppelin

36.Manic depressions (J.Hendrix)

36.Niedziela b?dzie dla nas- W.Korda

37.Break on true-(The Doors)

38. Gimme some lovin-(Blues Brothers)

39. Born To be Wild (T-Rex)

40. Satisfaction (Rolling Stones)

41. Trwam z Marij? (Andy Goldfish i Rebe Feefi)


?ród?o:oficjalna strona Grzegorza Wilka


NEWS !!!!!!!


Teraz od maja 2007 roku zosta? nowym solista w zespole Piotra Rubika.
W lipcu ukaza?a sie p?yta Waldemar Kuleczka & BigBit , na której Grzesiu spiewa 8 utworów
  
 
     
Natalia 
Administrator


Ulubiona piosenka Grzesia: Psalmy
Dołączyła: 14 Sty 2010
Posty: 780
Skąd: Wysoka
Wysłany: 2010-02-26, 23:52   

Grzegorz Wilk z zespo?em Weso?e Futra


Grzegorz Wilk
wokalista najpopularniejszego polskiego programu rozrywkowego "Jaka to melodia?" oraz „Szymon Majewski Show”

Jest aktorem-solist? wroc?awskiego teatru muzycznego Capitol, laureatem programu „Szansa na Sukces” z zespo?em „Piersi”, i „Drogi do Gwiazd”, a poza tym...
1 wyst?pi? z Paw?em Kukizem na „Koncercie Gwiazd” Festiwalu Opole 98’,
2 koncertach jubileuszowych Krzysztofa Krawczyka i Marcina Da?ca,
3 w latach 1997- 2000 ?piewa? w chórkach Ryszarda Rynkowskiego podczas opolskich Festiwali
4 Grand Prix Mi?dzynarodowego Festiwalu Piosenki Greckiej Zgorzelec 2002
5 podczas koncertu na Placu Zamkowym w Warszawie z okazji 25-cia pontyfikatu Jana Paw?a II-go (maj 2003) za?piewa? piosenk? „Dziwny jest ten ?wiat” przy aprobacie Czes?awa Niemena,
6 wspó?pracuje z muzykami wchodz?cymi w sk?ad zespo?u Maryli Rodowicz (Z.Krebsem, J.Piskorzem,)- formacja Radio.
7 prowadzi? transmitowany przez TVP1 Wieczór Europejski podsumowuj?cy referendum akcesyjne Polski do Unii Europejskiej ( czerwiec 2003 ) w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.
8 koncertowa? z formacj? „Opole Gospel Choir”, laureatem Mi?dzynarodowego Festiwalu Chórów Gospel, Osiek 2003 i 2004
9 solista w ROCK-OPERZE Ernesta Brylla i Stanis?awa Fia?kowskiego „Bo ma dusz?”
10 model w kilku warszawskich agencjach fotograficznych i aktorskich (reklamy m.in. TP.S.A., Cukierków Hoops, zup Cenos, Link 4, No-Spa, salonów Komfort, czekoladek Ferrero Rocher, wizerunek na paczkach papierosów FOX.) We wroc?awskim Capitolu mog? pa?sto zobaczy? Grzegorza mi?dzy innymi jako odtwórc? g?ównej roli w spektaklu: "Scat"(Pucybut Pi?tek), a tak?e w "Galerii"(piosenki Jacka Kaczmarskiego) i "Gor?czce"(piosenki Elvisa Presleya) Je?li nadal maj? pa?stwo pytanie: Co mo?e zaoferowa?? Odpowiemy z pewno?ci? : PE?NY PROFESIONALIZM.

Najcz??ciej mo?na us?ysze? Grzegorza Wilka z towarzyszeniem zespo?u „Weso?e Futra." Prócz wyst?pów poprzedzaj?cych zespo?y takie jak VooVoo, O.N.A., Piersi, Brathanki, Urszula, Perfect, Myslowitz, Trubadurzy, TSA itd. zespó? prezentowa? si? wielokrotnie publiczno?ci licznie zgromadzonej na koncertach w klubach m?odzie?owych w ca?ym kraju. Cz?onkowie zespo?u dysponuj?c sprz?tem najwy?szej klasy graj? utwory takich wykonawców jak Skaldowie, Niemen, Czerwone Gitary, The Beatles, Paul Anka itd, a tak?e w?asne kompozycje. Od pocz?tku istnienia zespo?u koncertuj? po Polsce równie? pod nazwami „The Covers” i „Chrab?szcze”, prezentuj?c „standardy” krajowe i zagraniczne z lat 50-tych , 60-tych a? do 90-tych. Nikt nigdy jeszcze nie narzeka?! To pochlebia. Repertuar obejmuje tak?e twórczo?? zagraniczn?, typowo rockow?, t? starsz? jak i najnowsz? np.: The Doors, Led Zeppelin, Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, Lenny’ego Kravitz’a, Soundgarden, RATM, Faith no More, Linking Park, Alice in Chains itp. Gramy koncerty tak dla m?odzie?y, jak i starszych.

Eskander
 
     
Avena 
Super FanUlubiona piosenka Grzesia: ---
Twoje Imie: ---
Pomogła: 1 raz
Dołączyła: 22 Lut 2010
Posty: 15824
Skąd: ---
Wysłany: 2010-04-14, 18:58   

Grzegorz Wilk w pigu?ce:

1994 - Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej Kraków
1995 - Ogólnopolski festiwal Piosenki Studenckiej Kraków
1997 - Szansa na sukces
1997 - 2000 - ?piew w chórkach Ryszarda Rynkowskiego podczas opolskich Festiwali
1998 - XXXV KFPP w Opolu
2000 - 2004 – Polskie Radio Opole, Trójka
2002 - Droga do gwiazd z zespo?em Zorka 5
2002 - Mi?dzynarodowy Festiwal Piosenki Greckiej Zgorzelec
2003 - ?piewa? na Palcu Zamkowym w Warszawie z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Paw?a II
2003 - Prowadzi? transmitowany przez TVP1 Wieczór Europejski podsumowuj?cy referendum akcesyjne Polski do Unii Europejskiej
2003 - 2004 - Koncerty z zespo?em "Opole Gospel Choir "
2004 - solista w ROCK- OPERZE Ernesta Brylla i Stanis?awa Fia?kowskiego „Bo ma dusz? ”
2004 - 2010 - Z zespo?em "Weso?e Futra "
2005 - Z formacj? "Wilk and The Graphomaniacs " nagra? singla: "Trwam z Marij? ".
2004 - 2006 - Aktor Wroc?awskiego teatru Capitol
2005 - 2010 - Jaka to melodia
2005 - 2007 - Wyst?py w roli wokalisty i parodysty w jednym z najpopularniejszych programów rozrywkowych w TVN - „Szymon Majewski Show ”
2007 - Rola Mariusza Blocha w filmie "Biuro kryminalne " ( "?mier? Lilii " )
2007 - Wyst?py z zespo?em Anawa
2007 - Z zespo?em Waldemar Kuleczka & BigBit nagra? p?yt? "Pod pr?d " na której ?piewa 8 piosenek.
2007 - 2010 - W zespole Piotra Rubika
2008 - Wykonanie piosenki YOU'LL NEVER BE ALONE w filmie "Kochaj i ta?cz "
2009 - Udzia? w festiwalu Orkiestr policyjnych i festiwalu Marka Grechuty
2010 - Udzia? ( i nagranie p?yty ) w "Golgocie polskiej " - koncercie w przeddzie? pi?tej rocznicy ?mierci Jana Paw?a II
Wspó?pracowa? z wieloma wiod?cymi artystami sceny polskiej takich jak Ryszard Rynkowski, Krzysztof Krawczyk, Pawe? Kukiz, Paulina Przybysz. Wspó?praca z W?odzimierzem Korczem i Andrzejem Zaryckim,
Model w kilku warszawskich agencjach fotograficznych ( reklamy )
Autor i pomys?: Kinga L.
 
     
Avena 
Super FanUlubiona piosenka Grzesia: ---
Twoje Imie: ---
Pomogła: 1 raz
Dołączyła: 22 Lut 2010
Posty: 15824
Skąd: ---
Wysłany: 2010-04-14, 18:59   

Grzegorz Wilk – (ur. 27 pa?dziernika 1973 roku) - wokalista, aktor. Dyplomowany socjolog i nauczyciel informatyki, technik dentystyczny,dziennikarz (w latach 2000-2004 – Polskie Radio Opole, Trójka), wokalista najpopularniejszych polskich programów rozrywkowych: "Jaka to melodia?" (TVP1) i "Szymon Majewski Show" (TVN), aktor – solista wroc?awskiego teatru muzycznego "Capitol". Odtwórca g?ównej roli w spektaklu: "Scat" (Pucybut Pi?tek), a tak?e w "My Fair Lady"(Freddy),"Galerii" (piosenki Jack Kaczmarskiego) i "Gor?czce"(piosenki Elvisa Presleya). Jest laureatem programu "Szansa na sukces" z zespo?em "Piersi" (1997), i "Drogi do Gwiazd" (2002)
Wyst?pi? z Paw?em Kukizem na "Koncercie Gwiazd" Festiwalu Opole 98’, koncertach jubileuszowych Krzysztofa Krawczyka i Marcina Da?ca zdoby? Grand Prix Mi?dzynarodowego Festiwalu Piosenek Greckiej Zgorzelec 2002. Podczas koncertu na Placu Zamkowym w Warszawie z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Paw?a II (maj 2003) za?piewa? piosenk? "Dziwny jest ten ?wiat" przy aprobacie Czes?awa Niemena. By? ponadto solist? w Rock-Operze Ernesta Brylla i Stanis?awa Fia?kowskiego "Bo ma dusz?"
Z formacj? "Wilk and The Graphomaniacs" w 2005 roku nagra? singla: "Trwam z Marij?".
Od maja 2007r. jest nowym solist? w Oratoriach Piotra Rubika 9 grudnia 2007 w Gorzowie Wielkopolskim odby?a si? prapremiera nowego ortaorium Piotra Rubika "Oratorium dla ?wiata", w której Grzegorz Wilk by? jednym z solistów. Premiera zosta?a bardzo entuzjastycznie przyj?ta przez publiczno??.
Niedawno do sklepów trafi?a p?yta "Kuleczka & BigBit", na której Grzegorz Wilk jest wokalist?. Pozosta?e wydawnictwa p?ytowe zawieraj? si? w tak zwanych insertach do gazet Olivia, Gazeta Wyborcza, Poradnik Domowy, Tina.S? to "Kol?dy i pastora?ki" i "The Best of Rubik"
Piosenkarze
 
     
Avena 
Super FanUlubiona piosenka Grzesia: ---
Twoje Imie: ---
Pomogła: 1 raz
Dołączyła: 22 Lut 2010
Posty: 15824
Skąd: ---
Wysłany: 2010-04-14, 19:01   

Grzegorz Wilk i Jarek Weber z zespo?em


Rewelacyjny program estradowy w wykonaniu Grzegorza Wilka i Jaros?awa Webera wraz
z towarzysz?cym im zespo?em muzycznym. Arty?ci znani s? z bij?cego rekordy popularno?ci
programu TV “Jaka to melodia?”. W sezonie 2009 program ten cieszy? si? ogromn?
popularno?ci? i by? bardzo gor?co przyjmowany przez publiczno??.

Repertuar koncertowy Grzegorza Wilka i Jarka Webera:

piosenki zagraniczne:

1.Pretty woman-Roy Orbison
2.Lucile-Little Richard
3.Labamba-Rithie Valenz
4.Easy-Lionel Ritchie, Faith No More
5.Diana-Paul Anka
6.A hard days night-Beatles
7.Help-Beatles
8.She loves You-Beatles
9.Stand by me-KK King
10.You Really got me-The Kinks
11.Yesterday-Beatles
12.Jailhouse rock-Elvis-Blues Brothers
13.Johny Be Good-Huck Berry
14.Come together-Beatles
15.Little less conwersation-Elvis
16.Little wing-Hendrix
17.Cocaine-Clapton
18.Knock,knock knocki'n o heavens door-B.Dylan
19.Are you gonna go my way-krawitz
20.Always on my mind-Elvis
21.Immigrant song-Led Leppelin
22.Manic depressions-Hendrix
23.With or without You-U2
24.Gimme some lovin-blues brothers
25.Desire -U2
26.Satisfaction- Rolling Stones
27.Angel of Harlem-U2
28.Let's Dance
29.Angel of Harlem - U2
30.The Who-Behind Blue Eyes
31.Robbie Williams-Feel
32.Peter Gabriel-Sledge Hammer
33.David Bowie-Let's Dance
34.Travis-Sing
35.Spin Doctors- Two princes
36.Run to you-B.Adams
37.Train - drops of jupiter
38.Hunger strike-Temple of The dog
39.Down in a hole-Alice in Chains
40.No excuses-Alice in chains
41.Sound of silence-Simon and Garfunkle
42.Mrs.Robinson-Simon and Garfunkle
43.Dead or alive -Bon Jovi
44.More then words-Extreme
45.Behind Blue eyes- The Who
46.The girl with the pearl hair- Omega

piosenki polskie:

1. Nikt na ?wiecie nie wie
2.Kocham ci? jak Irlandi?
3.kiedy by?em ma?ym ch?opcem
4.Na zawsze i na wieczno??
5.Kulig
6.Dozwolone od lat 18-tu
7.Kto? mnie pokocha?
9.Kto za Tob? w szkole gania?
10.?adne oczy
11.Pod papugami
12.P?on?ca stodo?a
13.Black and white-Kombi
14.Anna Maria
15.Ci?gle pada
16.Whisky, moja ?ono
17.Czerwony jak ceg?a
18.Wehiku? czasu
19.Matura
20.Historia pewnej znajomo?ci
21.Niedziela b?dzie dla nas- W.Korda
22.Oprócz b??kitnego nieba - M.Jackowski/Golden Life
luxart
 
     
Justyna 
Administrator


Ulubiona piosenka Grzesia: ...
Twoje Imie: Justyna
Wiek: 27
Dołączyła: 20 Lut 2010
Posty: 1560
Skąd: Dz-ów/Wa-wa
Wysłany: 2010-07-23, 22:38   

Nowa strona Grzegorza Wilka ( po przebudowie )
http://www.grzegorzwilk.pl
  
 
     
Justyna 
Administrator


Ulubiona piosenka Grzesia: ...
Twoje Imie: Justyna
Wiek: 27
Dołączyła: 20 Lut 2010
Posty: 1560
Skąd: Dz-ów/Wa-wa
Wysłany: 2010-07-29, 11:55   

Skopiuj? z oficjalnej strony

Cytat:
Oferta

Szeroka i ?ywio?owa obs?uga imprez muzycznych w zakresie koncertowo-eventowym.

* preferowany sposób: z zespo?em na ?ywo - rock, na specjalne ?yczenie elementy jazzu (w konwencji Double Impact wraz z wokalist? programu "Jaka To Melodia?", Jarkiem Weberem)
* w przypadku, gdy jest ma?o miejsca i brak warunków akustycznych: z pó?playbackami (równie? mo?liwo?? w konwencji Double Impact)
* gdy miejsca jest do??, okazja przednia, nastrój liryczny, a i na aparatur? narzeka? nie mo?na: z orkiestr? symfoniczn? (np. piosenki Marka Grechuty)
* gdy dusza rockandrollowa, miejsca jeszcze wi?cej, a ta?czy? nie wypada: “Symfonia Dreaming”, czyli po??czenie grupy rockowej i 52 filharmoników
* kameralnie, z elementami klasycznymi: z kwartetem smyczkowym

Przy ka?dej z opcji istnieje mo?liwo?? zaproszenia do wspó?udzia?u w koncercie innych wokalistów i konferansjerów polskiej sceny.
My?l? przewodni? moich wyst?pów jest zadowolenie publiczno?ci. Bez gwiazdorzenia. Ka?dorazowo starannie dobieram repertuar, dostosowuj?c go do potrzeb odbiorców. Zawsze pojawiaj? si? brzmienia i dla starszych i m?odszych, bo leciwe i znane wszystkim utwory, z zespo?em The Songors gramy troch? ostrzej, zachowuj?c jednak oryginalne linie melodyczne, przez co kompozycje nabieraj? nowych walorów nie trac?c starych. Same hity. Rockandrollowo i elastycznie.
Uk?ad koncertu: typowy (1,5 h) lub setowy 4 X 30 min, w przypadku gdy wyst?pujemy z Jarkiem Weberem 5 lub nawet 6x 30 min. Repertuar dobieramy pod k?tem wyst?pu, po konsultacji ze stron? zamawiaj?c? istnieje mo?liwo?? przygotowania dodatkowych piosenek.

Cytat:
Biografia

Grzegorz Wilk - z wykszta?cenia socjolog, nauczyciel informatyki, dziennikarz i technik dentystyczny. Na polskiej scenie rozrywkowej jest obecny od ponad 10-ciu lat. Jest wokalist? najpopularniejszych programów rozrywkowych m.in. „Jaka to Melodia?” w TVP 1, jako solista oratoriów Piotra Rubika ?piewa? w najwi?kszych salach USA i Kanady podczas trzech mi?dzynarodowych tournee. W dorobku fonograficznym zwi?zanym z Piotrem Rubikiem ma p?yty “Habitat”, “Santo Subito” i pi?ciop?ytowy album “The Best Of Piotr Rubik”.
W latach 2005-2007 wokalista i parodysta w programie Szymon Majewski Show w TVN. W 2007 roku jako g?ówny wokalista pojawi? si? na p?ycie Waldemara Kuleczki i zespo?u Big Bit ”Pod Pr?d”. By?y solista i aktor wroc?awskiego Teatru Muzycznego Capitol w latach 2004-2006, laureat wielu programów telewizyjnych i mi?dzynarodowych konkursów (2002 - Grand Prix Mi?dzynarodowego Festiwalu Piosenki Greckiej w Zgorzelcu).
Przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia 2008 w wielu polskich radiach rozbrzmiewa?a w jego wykonaniu piosenka “Czas cz?owieka”, która jest kompozycj? Macieja Kraszewskiego. Jedna z nagranych przez niego na pocz?tku roku 2009 piosenek znalaz?a si? w polskim filmie “Kochaj i Ta?cz” (utwór "You'll never be alone"). Od 2004 roku wyst?puj? z zespo?em the Songors (poprzednio - Weso?e Futra), rockandrollowym sk?adem przyjació?, a przy okazji ?wietnych muzyków, graj?cym koncerty coverowe.
Wspó?pracowa? z wieloma wiod?cymi artystami sceny polskiej takich jak Ryszard Rynkowski, Krzysztof Krawczyk, Pawe? Kukiz, Paulina Przybysz. Wspó?praca z W?odzimierzem Korczem i Andrzejem Zaryckim, zaowocowa?a telewizyjnym, dwucz??ciowym koncertem Golgota Polska nadanym w ?wi?ta Wielkiej Nocy 2010 w TVP 1, gdzie za?piewa? wspólnie z Alicj? Majewsk?, Markiem Ba?at?, Beat? Paluch, Dorot? Mi?kiewicz i Piotrem Cugowskim.


Cytat:
SYMFONIA DREAMING,
czyli per?y retro-rocka lat 60'

Tak rzadko spotykane, tak dobrze znane i nieocenione w swojej prostocie "piosenki-niezapominajki" tym razem w niespotykanej ods?onie z towarzyszeniem orkiestry. Utwory-pomniki czasów nadziei, d??enia do swobód my?li i równouprawnienia, sprzeciwu wobec komercjalizacji. Kompozycje, które zawsze s? aktualne, piosenki, które nie s? produktem masowym, cho? pozna? je ca?y ?wiat. Niecz?sto jednak mo?na pos?ucha? takich hitów na scenie.
Tylko w symfonicznym wykonaniu z towarzyszeniem rockowego zespo?u mo?na si? cofn?? w czas gdy rozbrzmiewa?y: California Dreamin, San Francisco, Ms. Robinson. W jednych czasach krolowali Janis Joplin ze swoim "Piece of my heart" i Jimmi Hendrix wyszarpuj?cy swoje "Purple Haze" na kultowym Stratocasterze. Obok nich czo?owe miejsca list przebojów zajmowa?y "Touch Me Baby" The Doors, "Bielszy odcie? bieli" Procol Harum, czy "Night In White Satin" formacji Moody Blues. Je?li chcesz si? wzruszy?- przyjd? z przyjació?mi pos?ucha? cockerowskie "With a Little Help From My Friends", a je?li podnie?? adrenalin?, to tylko przy rytmach historii kryminalnej "Runnaway" Della Shanona. Nie zabraknie równie? wielkich klasyków rocka - to przede wszystkim Elvis, The Beatles, Rolling Stones, a tak?e mistrzów bluesa i soulu - tu czekaj? na nas gor?ce rytmy Raya Charlsa, Jamesa Browna i Arethy Franklin.
Porz?dna dawka muzycznej historii, nostalgii i pi?knych, pe?nych energii melodii. Nie b?dziesz musia? zgadywa? jaka to melodia... nosisz j? od zawsze w sercu. Ka?d? z nich....

Dyrygent: Tadeusz Wicherek
Wokali?ci:
Magdalena Tul
Grzegorz Wilk
Jaros?aw Weber
oraz zespó? "The Songors":
Gitara: Jakub Mitoraj
Bass: Grzegorz Pos?uszny
Perkusja: S?awomir Pucha?a
  
 
     
100krotka 
Junior admin


Ulubiona piosenka Grzesia: Nie mam
Twoje Imie: Agnieszka
Dołączyła: 21 Lut 2010
Posty: 4702
Skąd: Polska
Wysłany: 2012-01-10, 17:19   

Grzegorz Wilk – od 2005 r. czo?owy wokalista programu “Jaka to Melodia” w TVP1, od 2007 r. solista oratoriów Piotra Rubika.

W latach 2005-2007 wokalista i parodysta w programie Szymon Majewski Show w TVN. By?y solista wroc?awskiego Teatru Muzycznego Capitol gdzie pracowa? z Leszkiem Mo?dzerem i W.Ko?cielniakiem (2004 -2006), laureat wielu programów telewizyjnych i konkursów ( Szansa na Sukces, Droga do Gwiazd, Grand Prix Mi?dzynarodowego Festiwalu Piosenki Greckiej w Zgorzelcu, Fama 95’). Nagrywa? p?yty z najwi?kszymi kompozytorami i twórcami muzyki dla wymagaj?cych –W?odzimierzem Korczem, Andrzejem Zaryckim, Piotrem Rubikiem. W 2010 r. wyst?pi? w koncercie W?odzimierza Korcza do s?ów Moniki Partyk- “Rapsod o Cudzie Nad Wis??”. Od poczatku 2011 udziela si? na scenie klubowej nagrywaj?c jako Wolf utwory z artystami m?odego pokolenia m.in raperem Doniem. Od 2004 do obecnego momentu wyst?puj? z rockandrollow? grup? ?wietnych muzyków niegdy? The Songors, obecnie Wolf Gang. Grzegorz Wilk to z wykszta?cenia socjolog, nauczyciel informatyki, dziennikarz i technik dentystyczny.
Fonografia obejmuje 11 p?yt b?d?cych wynikiem wspó?pracy z Piotrem Rubikiem, Ernestrem Bryllem, W?odzimierzem Korczem, Andrzejem Zaryckim, Doniem i Zespo?em “Big Bit”
Fonografia :

2004- “Bo ma dusz? nasz dom”- Ernest Bryll, Stanis?aw Fia?kowski
2007- album “Pod Pr?d” zespolu Big Bit
2009 -piosenka “You’ll never be alone” z filmu “Kochaj i Ta?cz”. (2009)
2008- “Habitat”, w dorobku fonograficznym zwi?zanym z Piotrem Rubikiem ma 5 p?yt: “Santo Subito” 2009, pi?ciop?ytowy album “The Best Of Piotr Rubik”, “Kol?dy i pastora?ki” cdn.
2010- “Golgota Polska”-p?yta i koncert telewizyjny aut. W?odzimierz Korcz i Andrzej Zarycki
2011- “?wi?ty” p?yta aut. W?odzimierza Korcza i Z.Koniecznego
2011- “DialogiMuzyka” -Doniu
2011-”Krajobraz Rzeczy Pi?knych”, Andrzej Zarycki
2011- “Opisanie ?wiata”-Piotr Rubik

Oferta koncertowa:
„Seattle Alive- grunge a? do ko?ci“
Ci??kie charakterystyczne brzmienia wywodz?cych si? z Seattle grup takich jak Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden i innych s? do dzi? inspiracj? wielu grup rockowych. Ubierz swoje obcis?e jeansy, za?ó? flanelow? koszul?, welury albo trampki i przypomnij sobie co grali w 90 tych latach na zachodnim wybrze?u USA. S?ysza?e?, ?e GRUNGE umar?o? Kto? Ci? ok?ama?. Ale lepiej przekonaj si? sam.

„Mi?dzy znanym a nieznanym-Doors“
najwi?ksze przeboje grupy The Doors, „Light My fire“, „Hello I love You“, „Riders on the storm“., „Touch me baby“ I wiele innych w niepowtarzalnym programie po??czonym z charakterystycznymi wizualizacjami. Przenie?my si? w czas tripu prze?omu dekady 60‘70‘ i odkryjmy na nowo transowo-folwarczn? muzyk? i poezj? Jima Morrissona. Masz odwag? otworzy? te drzwi?

„Satisfaction Guaranted-Stones Age“
Czy macie ochot? poby? niegrzeczni? Je?li tak to tylko z niegrzecznymi ch?opcami , którzy przypomn? jak grali kiedy? Rolling Stones . Wy zaszalejecie s?uchaj?c „Jumping Jack Flash“, jak przy przy d?wi?kach muzyki p?yn?cej z gitary Keitha Richardsa, i wyd?tych ust Mike’a Jaggera. Przytulicie przy „Angie“, i za ko?nierz nie wylejecie przy wielu wielu innych hitach zespo?u. Surowo i rockandrollowo- zagrane po m?sku

„Krajobrazy Marka Grechuty“ Liryczny i galowy program z najwi?kszymi przebojami artysty, zagrany w tradycyjnej aran?acji, w formach znanych ka?demu s?uchaczowi. „Niepewno??,“ „Dni , których nie znamy,“ „Pomara?cze i mandarynki“, „Nie dokazuj“, „Korowód“,to niektóre tylko propozycje z szerokiego wachlarza kompozycji przyjemnych dla ucha-z towarzystwe instrumentów smyczkowych. (mo?liwa opcja –z orkiestr? symfoniczn?)

„Zagrajcie Niemena“
Zagra? mo?e i ?atwo, ale nie ka?dy mo?e za?piewa?. A jak ju? za?piewa to nie zawsze da si? tego s?ucha?. Jest na to rada. Niewielu w kraju to zrobi tak jak Grzegorz Wilk z zespo?em. Oryginalne aran?acje, znane melodie. Niemena nie da si? zast?pi?. Ale mo?na przypomnie?….powinni?cie tego pos?ucha?. (mo?liwa opcja z orkiestr? symfoniczn?).

„Ca?uj? Twoj? d?o? ,Madame“ Piosenki niezapomnianego Mieczys?awa Fogga w znakomitej interpretacji Grzegorza Wilka To swoisty wehiku? czasu, który pozwoli nam si? przenie?? w czasy „bon tonu“ i uroni? ?ezk? przy nostalgicznych melodiach mi?dzywojnia ubieg?ego wieku. Wzruszaj?ce przypomnienie czasu m?odo?ci dla wielu srebrnych par, i lekcja taktu dla m?odych.

“Symfonia Dreaming” - czyli Per?y retro-rocka lat 60′

Tak rzadko spotykane, tak dobrze znane i nieocenione w swojej prostocie “piosenki – niezapominajki”. Utwory – pomniki, które nie s? produktem masowym, cho? pozna? je ca?y ?wiat. Niecz?sto jednak mo?na pos?ucha? takich hitów na scenie. Tylko w symfonicznym wykonaniu z towarzyszeniem rockowego zespo?u mo?na si? cofn?? w czas gdy rozbrzmiewa?y: California Dreamin, San Francisco, Ms. Robinson. W jednych czasach królowali Janis Joplin ze swoim “Piece of my heart” i Jimmi Hendrix wyszarpuj?cy swoje Purple Haze” na kultowym stratocastterze. Obok nich czo?owe miejsca list przebojów zajmowa?y “Touch me Baby” The Doors, “Bielszy odcie? bieli” Procol Harum, Czy “Night in white satin” formacji Moody Blues.
Je?li chcesz si? wzruszy? – przyjd? z przyjació?mi pos?ucha? cockerowskie “With a little help from my friends”, a je?li podnie?? adrenalin?, to tylko przy rytmach historii kryminalnej – “Runnaway” – Della Shanona. Nie zabraknie równie? wielkich klasyków rocka – to przede wszystkim Elvis, The Beatles, Rolling Stones, a tak?e mistrzów bluesa i soulu-tu czekaj? na nas gor?ce rytmy Raya Charlsa, Jamesa Browna i Arethy Franklin.
Porz?dna dawka muzycznej historii, nostalgii i pi?knych, pe?nych energii melodii. Nie b?dziesz musia? zgadywa? jaka to melodia…. nosisz j? od zawsze w sercu. Ka?d? z nich…

“ROCKABILLY SHOW”
Preferowany sposób: z zespo?em na ?ywo – rock, najpopularniejsze covery polskie i zagraniczne, w nowoczesnych i przyst?pnych dla ka?dego aran?acjach (na specjalne ?yczenie elementy jazzu), w przypadku, gdy jest ma?o miejsca i brak warunków akustycznych? z pó?playbackami? (istnieje mo?liwo?? w konwencji wraz z innymi wykonawcami)

“WYKWINTNA GIGANTOMANIA” Gdy miejsca jest do??, okazja przednia, nastrój liryczny, a i na aparatur? narzeka? nie mo?na: z orkiestr? symfoniczn? (ma?y sk?ad lub du?y, w programach: “Krajobrazy Marka Grechuty”, “Baw si? w ciuciubabk? z Czes?awem Niemenem”)

“SYMFONIA DREAMING”
Gdy dusza rockandrollowa, miejsca jeszcze wi?cej, a ta?czy? nie wypada, czyli po??czenie vocalistów, grupy rockowej i 52 filharmoników w najwi?kszych ?wiatowych hitach minionego stulecia

“Swingstar-czyli BU?KA PRZEZ BIBU?K?”
Czyli wykonanie wyselekcjonowanego , swingowo – jazzowego materia?u z elementami klasycznymi: z kwartetem smyczkowym, pianinem-fortepianem (Sinatra, Buble)

“WYMAGAJ?CE WESELA DLA WYMAGAJ?CYCH” Czyli gramy ostro i dynamicznie do ta?ca, ale “Cyganeczka Zosia” pozostaje w ramionach DJ-a. I razem z nim ta?czy “Takie Tango” :) .My pozostajemy wierni Lucille I Annie Marii ?

RAP THE NIGHT”- koncertowe po??czenie rocka i w pe?ni profesjonalnego rapu w wykonaniu zespo?u Wilka i rapera Donia.
_________________
Aga
 
     
Monika 
Administrator


Ulubiona piosenka Grzesia: Il canto del colombo
Twoje Imie: Monika
Wiek: 30
Dołączyła: 20 Lut 2010
Posty: 5196
Skąd: Poland
Wysłany: 2013-04-10, 23:22   

Cennik Koncertowy 
     
100krotka 
Junior admin


Ulubiona piosenka Grzesia: Nie mam
Twoje Imie: Agnieszka
Dołączyła: 21 Lut 2010
Posty: 4702
Skąd: Polska
Wysłany: 2013-06-09, 14:11   

Wolf: „Myślą przewodnią moich występów jest zadowolenie Publiczności. Każdorazowo starannie dobieram repertuar, dostosowując go do potrzeb Odbiorców. Elastycznie, ale – z charakterem :-)”

Układ koncertu:
- KLASYCZNY - 1,5 h
- SETOWY - 4 x 30 min. (w przypadku gdy występujemy z dodatkowym solistą 5 lub nawet 6 x 30 min.WOLF Pro/GRAM:FLOW

autorski, przebojowo rockowy materiał z pierwszej solowej płyty Grzegorz Wilka WOLFA, zawierający m.in. piosenki "Nie będę po Tobie płakał", "Syrop na miłość", "Opętany przez marzenie", "Pocałuj mnie mocno tak"…
Program eventowy wspieramy programem coverovym "HIT ME „X” " - największe hity, polskie i zagraniczne, w nowoczesnych, żywiołowych i dynamicznych aranżacjach.W INNYCH ODSŁONACH i składzie instrumentalnym WOLF proponuje:


"GIGANTOMANIA/SHADOWS"
w hołdzie Mistrzom. Wysublimowany – nastrojowy i/lub energetyczny repertuar. Spotkanie liryzmu i dynamiki. W programie artystycznym, m.in.: "Krajobrazy Marka Grechuty", "Baw się w ciuciubabkę z Czesławem Niemenem")

"SWING STAR”:
wykonanie wyselekcjonowanego, swingowo - jazzowego materiału z elementami klasycznymi: z kwartetem smyczkowym, pianinem-fortepianem (przykład repertuaru: Frank Sinatra, Michael Buble`) "SYMFONIA DREAMING"
połączenie wokalistów, grupy rockowej i 52 filharmoników w największych światowych hitach minionego stulecia.

"ŚWIĘTA PRZEZ CAŁY ROCK"
najpiękniejsze i najpopularniejsze kolędy, z zespołem na żywo, w nowych, często zaskakujących aranżacjach, które wprowadzą Słuchaczy w klimat świątecznej radości.

“Fair Play PARTY”
W sportowym tempie, energetycznie, z duchem rywalizacji i zaangażowaniem w Waszą dobrą kondycję - również tę taneczną; z zespołem na żywo! W repertuarze porywające numery, które motywują fanów sportu na całym świecie.
Przykłady piosenek sportowych:
Eye of the Tiger - Survivor
We will Rock You - Queen
We are the Champions - Queen
Go go go! - R. Martin
Tajemnica Mundialu (Uliczkę znam w Barcelonie) - B. Łazuka
_________________
Aga
 
     
100krotka 
Junior admin


Ulubiona piosenka Grzesia: Nie mam
Twoje Imie: Agnieszka
Dołączyła: 21 Lut 2010
Posty: 4702
Skąd: Polska
Wysłany: 2016-07-31, 13:26   

Dyskografia

Kompilacje różnych wykonawców

Bo ma duszę nasz dom Ernesta Brylla i Stanisława Fiałkowskiego (2004)
Pod prąd 2007 - album zespołu Big-Bit
Patroni Europy i Polski. Artyści polscy Janowi Pawłowi II w hołdzie (2009)
Golgota Polska. Artyści polscy Janowi Pawłowi II w hołdzie (2010)
Święty. Artyści polscy Janowi Pawłowi II w hołdzie (2011)
Krajobraz rzeczy pięknych (2013) Andrzej Zarycki

Piotr Rubik

Habitat, moje miejsce na ziemi (2008)
The best of Piotr Rubik (2008)
Kolędy i pastorałki (2008)
Santo Subito (2009)
Opisanie świata (2011)
Złota Kolekcja (2014)

Wolf - floW (luty 2014)
_________________
Aga
 
     
Monika 
Administrator


Ulubiona piosenka Grzesia: Il canto del colombo
Twoje Imie: Monika
Wiek: 30
Dołączyła: 20 Lut 2010
Posty: 5196
Skąd: Poland
Wysłany: 2017-12-27, 15:11   

Grzegorz Wilk - Życiorys
https://www.youtube.com/watch?v=73YVKQCXSbo
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,58 sekundy. Zapytań do SQL: 9