FORUM - GRZEGORZ WILK


FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  Chat  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Żegnamy ludzi muzyki, kultury, nauki itp.
Autor Wiadomość
Osa 
Junior admin


Ulubiona piosenka Grzesia: Spanish Eyes
Twoje Imie: nie znam
Pomogła: 1 raz
Dołączyła: 25 Lut 2010
Posty: 3882
Skąd: nie wiem
Wysłany: 2010-03-30, 09:59   ?egnamy ludzi muzyki, kultury, nauki itp.Zmar? Krzysztof Teodor Toeplitz

W wieku 77 lat zmar? Krzysztof Teodor Toeplitz - pisarz, publicysta, autor scenariuszy filmowych, wyk?adowca Pa?stwowej Wy?szej Szko?y Pedagogicznej w Warszawie i PWSF w ?odzi.

By? wspó?pracownikiem wielu czasopism m.in. "?wiata", "Nowej Kultury" (1952-1959), "Przegl?du Kulturalnego" (1959-1960), "Kultury" (1965-1969 i 1975-1981) oraz "Polityki" (od 1983); redaktor naczelny: 1969-1975 "Szpilek", 1991-1992 dziennika "Nowa Europa", od 1994 do ko?ca ukazywania "Wiadomo?ci Kulturalnych". By? tak?e felietonist? "Przegl?du".
Wspólnie z re?yserem Jerzym Gruz? stworzy? polski serial "Czterdziestolatek" i "Czterdziestolatek 20 lat pó?niej"
W sprawach politycznych K. T. Toeplitz od wielu lat zwi?zany by? z lewic?. W 1954 uzyska? legitymacj? PZPR. Uczestniczy? w obradach Okr?g?ego Sto?u w podzespole do spraw ?rodków masowego przekazu. W wyborach do Parlamentu Europejskiego 2004 kandydowa? z listy SdPl w województwie mazowieckim, uzyskuj?c nieca?e 8 tys. g?osów.

Jego stryjem by? twórca i d?ugoletni rektor ?ódzkiej Szko?y Filmowej, prof. Jerzy Toeplitz


?ród?o:fakty.interia.pl
  
 
     
AdaM 
Super Fan


Ulubiona piosenka Grzesia: Wszystkie
Dołączyła: 01 Kwi 2010
Posty: 585
Skąd: Polska
Wysłany: 2010-04-03, 10:41   John Forsythe nie ?yje

Ameryka?ski aktor John Forsythe zmar? w czwartek w wieku 92 lat - poinformowa?a w pi?tek jego rodzina.

Aktor mia? w swoim dorobku wiele ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych, ale najbardziej znany, tak?e w Polsce by? z serialu "Dynastia", gdzie zagra? Blake'a Carringtona.

W wydanym o?wiadczeniu rodzina aktora pisze, ?e Forsythe "zmar? tak, jak ?y? - z godno?ci?", dodaj?c, ?e zmaga? si? z rakiem.

Aktor rozpocz?? walk? z nowotworem okr??nicy w 2006 roku.

Walka z nowotworem rozpocz??a si? w zasadzie od razu po jego wykryciu. Mimo, ?e na pocz?tku leczenie przebiega?o sprawnie, niestety aktor ostatecznie musia? ust?pi? tej niszcz?cej organizm chorobie.

Warto przypomnie? polskim widzom, ?e poza s?ynn? "Dynasti?" John Forsythe ma na swoim koncie kilkadziesi?t kreacji filmowych. Znany jest jako g?os Charliego z serialu "Anio?ki Charliego" oraz jako aktor filmów westernowych.

Wcze?niej da? si? pozna? jako ojciec playboy Bentley Gregg w sitcomie NBC "Ojciec kawaler" emitowany w latach 1957-62.

Gwiazdor by? ju? trzykrotnie ?onaty w tym trzeci zwi?zek zawar? w 2002 roku. Jego wybran? zosta?a wtedy Nicole Carter. Page i Brooke oraz Dall to dzieci z jego dwóch poprzednich ma??e?stw

W latach 60-tych prowadzi? te? w?asny program NBC "John Forsythe zaprasza".

Mimo wszystko w pami?ci znacznej ilo?ci widzów pozostanie w pami?ci jako potentat, multilioner Blake Carrington z "Dynastii" W 1983 i 1984 roku dosta? za t? rol? nagrod? Z?oty Glob.
 
     
Avena 
Super FanUlubiona piosenka Grzesia: ---
Twoje Imie: ---
Pomogła: 1 raz
Dołączyła: 22 Lut 2010
Posty: 15824
Skąd: ---
Wysłany: 2010-04-10, 11:13   

Lech Kaczy?ski nie ?yje. Katastrofa samolotu - 88 ofiar
W Smole?sku rozbi? si? samolot prezydenta Lecha Kaczy?skiego Tupolew 154-M. - Przy podchodzeniu do l?dowania samolot najprawdopodobniej zahaczy? o drzewo i zapali? si?. Gubernator okr?gu smole?skiego poinformowa?, ?e wszyscy pasa?erowie zgin?li - na pok?adzie by?o 88 osób, w tym prezydent RP Lech Kaczy?ski.

Katastrofa wydarzy?a si? o 8.56 czasu polskiego. Wed?ug rosyjskiej prokuratury polski prezydencki samolot T-154 rozbi? si? dwa kilometry przed lotniskiem wojskowym w miejscowo?ci Pieczersk przy podchodzeniu do l?dowania w Smole?sku w warunkach g?stej mg?y.

Rzecznik MSZ Piotr Paszkowski powiedzia? w TVN24, ?e na pok?adzie byli m.in prezydent Kaczy?ski z ma??onk?, szef IPN Janusz Kurtyka, NBP S?awomir Skrzypek, wicemarsza?ek sejmu Jerzy Szmajdzi?ski, ostatni prezydent na uchod?stwie Ryszard Kaczorowski, W?adys?aw Stasiak, Aleksander Szczyg?o, Pawe? Wypych Mariusz Handzlik, Andrzej Kremer, szef sztabu gen. G?gor, pos?owie Przemys?aw Gosiewski, Zbigniew Wasserman, Grzegorz Dolniak, rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski, bp Tadeusz P?oski.

Naoczni ?wiadkowie katastrofy potwierdzaj? du?? eksplozj?. W pobliskim lesie le?? cz??ci rozbitej maszyny.

Przed lotniskiem obecni s? polscy dziennikarze. Nie zostali dopuszczeni do miejsca katastrofy. Na miejscu pracuj? s?u?by ratownicze. Nad lotniskiem wci?? unosi si? mg?a.

Polski samolot prezydencki Tu-154 rozbi? si? w czasie czwartego podej?cia do l?dowania na lotnisku Siewiernyj ko?o Smole?ska - poinformowa?a telewizja Wiesti-24.

Do katastrofy dosz?o w warunkach g?stej mg?y - przekaza?a stacja.

Wed?ug Wiesti-24, wcze?niej pilotowi proponowano l?dowanie na lotniskach zast?pczych - w Mi?sku lub Moskwie.

Lech Kaczy?ski lecia? na obchody rocznicy zbrodni katy?skiej.

Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew powo?a? specjaln? komisj? do zbadania przyczyn katastrofy polskiego samolotu. B?dzie jej przewodniczy? premier Rosji W?adimir Putin.

Prezydent Rosji wys?a? tak?e na miejsce wypadku ministra do spraw nadzwyczajnych Siergieja Szojgu.
  
 
     
Avena 
Super FanUlubiona piosenka Grzesia: ---
Twoje Imie: ---
Pomogła: 1 raz
Dołączyła: 22 Lut 2010
Posty: 15824
Skąd: ---
Wysłany: 2010-04-10, 11:18   

Lista osób znajduj?cych si? na pok?adzie rozbitego samolotu


Poni?ej podajemy cz??ciow? list? osób, które by?y na pok?adzie rozbitego w Smole?sku samolotu TU-154.

W?ród pasa?erów prezydenckiego samolotu TU-154, który rozbi? si? w Smole?sku, powinni znajdowa? si? m.in.:


Lech Kaczy?ski, Maria Kaczy?ska Szef sztabu Wojska Polskiego genera? Franciszek G?gor

Ryszard Kaczorowski
Polski prezydent na uchod?ctwie Ryszard Kaczorowski

Jerzy Szmajdzi?ski
Wicemarsza?ek sejmu Jerzy Szmajdzi?ski

Jolanta Szymanek-Deresz
Jolanta Szymanek-Deresz

Janusz Kurtyka
Prezes IPN Janusz Kurtyka

Janusz Kochanowski
Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich

W?adys?aw Stasiak
Szef Kancelarii Prezydenta RP W?adys?aw Stasiak

Pawe? Wypych
Sekretarz stanu w kancelarii Prezydenta RP Pawe? Wypych

Piotr Nurowski
Piotr Nurowski, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Mariusz Handzlik
Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Mariusz Handzlik

Gra?yna G?sicka
Przewodnicz?ca klubu PiS Gra?yna G?sicka

Przemys?aw Gosiewski
Przemys?aw Gosiewski, pose? PiS

Zbigniew Wassermann
Pose? PiS Zbigniew Wassermann

Izabela Jaruga - Nowacka
Pos?anka SLD Izabela Jaruga-Nowacka


Krystyna Bochenek
Wicemarsza?ek senatu Krystyna Bochenek

Maciej P?a?y?ski
Maciej P?a?y?ki, senator i wicemarsza?ek senatu, b. marsza?ek sejmu


Jerzy Bahr
Ambasador RP w Rosji Jerzy Bahr

Franciszek G?gor
Szef sztabu Wojska Polskiego genera? Franciszek G?gor

Janusz Krupski
Kierownik Urz?du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski

Aleksandra Natalli – ?wiat
Pos?anka PiS Aleksandra Natalli-?wiat


Leszek Deptu?a
Leszek Deptu?a, pose? PSL


Arkadiusz Rybicki
Arkadiusz Rybicki, pose? PO

Ks. bp. gen. dyw. Tadeusz P?oski
Ks. bp. gen. dyw. Tadeusz P?oski , biskup polowy Wojska Polskiego

Sebastian Karpiniuk
Sebastian Karpiniuk, pose? PO


Edward Wojtas
Pose? PSL Edward Wojtas

Stanis?aw Zaj?c
Senator PiS Stanis?aw Zaj?c


Dowódca Wojsk L?dowych RP gen. dyw. Tadeusz Buk

Aleksander Szczyg?o
Aleksander Szczyg?o, szef Biura Bezpiecze?stwa Narodowego

Andrzej Kremer
Podsekretarz stanu w MSZ Andrzej Kremer

Andrzej Przewo?nik
Andrzej Przewo?nik, sekretarza generalnego Rady Ochrony Pami?ci Walk i M?cze?stwa

S?awomir Skrzypek
S?awomir Skrzypek, Prezes Narodowego Banku Polskiego

Grzegorz Dolniak
Grzegorz Dolniak, pose? PO

Tomasz Merta
Tomasz Merta, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego

Mariusz Kazana
Mariusz Kazana - dyrektor Protoko?u Dyplomatycznego Kancelarii Prezydenta RP

Wies?aw Woda
Wies?aw Woda, pose? PSL

Janina Fetli?ska
Senator PiS Janina Fetli?ska

Bo?ena ?ojek
Bo?ena ?ojek, prezes zarz?du Polskiej Fundacji Katy?skiej


Ks. Roman Indrzejczyk, kapelan Prezydenta RP

ks. pra?at Ryszard Rumianek
Rektor Uniwersytetu Kradyna?a Stefana Wyszy?skiego ks. pra?at Ryszard Rumianek


Ks. Zdzis?aw Król
Ks. Zdzis?aw Król

Krzysztof Putra
Senator PiS Krzysztof Putra

Joanna Agacka-Indecka
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Joanna Agacka-Indecka


Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Joanna Agacka-Indecka

Stefan Melak
Stefan Melak , prezes Komitetu Katy?skiego

gen. Andrzej B?asik
Dowódca Si? Powietrznych gen. Andrzej B?asik

wiceadmira? Andrzej Karweta
Dowódca Marynarki Wojennej RP wiceadmira? Andrzej Karweta

gen. broni Bronis?aw Kwiatkowski[
Dowódca Operacyjny Si? Zbrojnych gen. broni Bronis?aw Kwiatkowski

genera? dywizji W?odzimierz Potasi?ski
Dowódca Wojsk Specjalnych, genera? dywizji W?odzimierz Potasi?ski

Genera? Brygady Wojska Polskiego Kazimierz Gilarski
Genera? Brygady Wojska Polskiego Kazimierz Gilarski

abp gen. bryg. Miron Chodakowski
Prawos?awny Ordynariusz Wojska Polskiego, abp gen. bryg. Miron Chodakowski

Stanis?aw Na??cz-Komornicki
Gen. brygady Stanis?aw Na??cz-Komornicki

Jacek Sasin

Anna Walentynowicz
Dzia?aczka Wolnych Zwi?zków Zawodowych, Dama Orderu Or?a Bia?ego Anna Walentynowicz

Pp?k. Zbigniew D?bski
Pp?k. Zbigniew D?bski

p?k dr hab. Wojciech Lubi?ski
Prezydencki lekarz, p?k dr hab. Wojciech Lubi?ski
 
     
Avena 
Super FanUlubiona piosenka Grzesia: ---
Twoje Imie: ---
Pomogła: 1 raz
Dołączyła: 22 Lut 2010
Posty: 15824
Skąd: ---
Wysłany: 2010-04-10, 16:26   

adwokat Stanis?aw Mikke
Redaktor naczelny "Palestry", adwokat Stanis?aw Mikke

Wojciech Seweryn
Przedstawiciel rodzin katy?skich, pomys?odawca i autor Pomnika Katy?skiego w Chicago Wojciech Seweryn

Janusz Zakrze?ski
Janusz Zakrze?ski - aktor odtwarzaj?cy rol? marsza?ka Józefa Pi?sudskiego

Izabela Tomaszewska
Szefowa protoko?u w Kancelarii Prezydenta RP Izabela Tomaszewska

Ks. p?k Adam Pilch
Kapelan wojskowy, ks. p?k. Adam PilchW katastrofie zgin?li tak?e przedstawiciele Rodzin Katy?skich, pracownicy Kancelarii Prezydenta RP, oficerowie BOR i duchowni:

ks.pra?at Bronis?aw Gostomski
ks. Józef Joniec
Edward Duchnowski
Andrzej Kwa?nik
Tadeusz Lutoborski
Bronis?awa Orawiec-Loffler
Katarzyna Piskorska
Andrzej Sariusz-Sk?pski
Leszek Solski
Teresa Walewska-Przyja?owska
Gabriela Zych
Ewa B?kowska
Maria Borowska
Bartosz Borowski
Katarzyna Doraczy?ska
Aleksander Fedorowicz
Jaros?aw Florczak
Artur Francuz
Pawe? Janeczek
Dariusz Jankowski
Pawe? Krajewski
Barbara Mami?ska
Zenona Mamontowicz-?ojek
Janina Natusiewicz-Mirer
Piotr Nosek
Marek Uleryk

A tak?e personel i piloci samolotu.
 
     
Avena 
Super FanUlubiona piosenka Grzesia: ---
Twoje Imie: ---
Pomogła: 1 raz
Dołączyła: 22 Lut 2010
Posty: 15824
Skąd: ---
Wysłany: 2010-04-10, 18:21   

 
     
Ania 
Super Fan


Ulubiona piosenka Grzesia: Miłość to wierność wyborowi
Wiek: 31
Dołączyła: 22 Lut 2010
Posty: 941
Skąd: Lubrza
Wysłany: 2010-04-10, 22:55   

Pe?na lista ofiar

Prezydencki samolot TU-154, oko?o godziny 9 run?? na ziemi? 1,5 kilometra od lotniska w Smole?sku. Samolotem tym lecia?a para prezydencka. Oprócz niej na pok?adzie znajdowa?y si? inne najwa?niejsze osoby w pa?stwie. Wed?ug programu Rady Ochrony Pami?ci Walk i M?cze?stwa, na li?cie pasa?erów prezydenckiego samolotu TU-154 byli:1. Kaczy?ski Lech Prezydent RP

2. Kaczy?ska Maria Ma??onka Prezydenta RP

3. Kaczorowski Ryszard b. Prezydent RP na uchod?stwie

4. Agacka-Indecka Joanna Przewodnicz?cy Naczelnej Rady Adwokackiej

5. B?kowska Ewa wnuczka Gen. bryg. Mieczys?awa Smorawi?skiego

6. B?asik Andrzej Dowódca Si? Powietrznych RP

7. Bochenek Krystyna wicemarsza?ek Senatu RP

8. Borowska Anna Maria przedstawiciel Rodzin Katy?skich i innych organizacji

9. Borowski Bartosz przedstawiciel Rodzin Katy?skich i innych organizacji

10. Buk Tadeusz Dowódca Wojsk L?dowych RP

11. Chodakowski Miron Prawos?awny Ordynariusz Wojska Polskiego

12. Cywi?ski Czes?aw Przewodnicz?cy ?wiatowego Zwi?zku ?o?nierzy AK

13. Deptu?a Leszek przedstawiciel Parlamentu RP (PSL)

14. D?bski Zbigniew osoba towarzysz?ca

15. Dolniak Grzegorz przedstawiciel Parlamentu RP (PO)

16. Doraczy?ska Katarzyna osoba towarzysz?ca

17. Duchnowski Edward Sekretarz Generalny Zwi?zku Sybiraków

18. Fedorowicz Aleksander t?umacz j?zyka rosyjskiego

19. Fetli?ska Janina senator RP

20. Florczak Jaros?aw funkcjonariusz BOR

21. Francuz Artur funkcjonariusz BOR

22. G?gor Franciszek Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

23. G?sicka Gra?yna przedstawiciel Parlamentu RP (PIS)

24. Gilarski Kazimierz Dowódca Garnizonu Warszawa

25. Gosiewski Przemys?aw przedstawiciel Parlamentu RP (pose? PiS)

26. Gostomski Bronis?aw ks. pra?at

27. Handzlik Mariusz Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

28. Indrzejczyk Roman Kapelan Prezydenta RP

29. Janeczek Pawe? funkcjonariusz BOR

30. Jankowski Dariusz Biuro Obs?ugi Kancelarii Prezydenta RP

31. Jaruga-Nowacka Izabela przedstawiciel Parlamentu RP (SLD)

32. Joniec Józef Prezes Stowarzyszenia Parafiada

33. Karpiniuk Sebastian przedstawiciel Parlamentu RP (PO)

34. Karweta Andrzej Dowódca Marynarki Wojennej RP

35. Kazana Mariusz Dyrektor Protoko?u Dyplomatycznego MSZ

36. Kochanowski Janusz Rzecznik Praw Obywatelskich

37. Komornicki Stanis?aw Przedstawiciel Kapitu?y Orderu Virtutti Militari

38. Komorowski Stanis?aw Jerzy Podsekretarz Stanu w MON

39. Krajewski Pawe? funkcjonariusz BOR

40. Kremer Andrzej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

41. Król Zdzis?aw Kapelan Warszawskiej Rodziny Katy?skiej 1987-2007

42. Krupski Janusz Kierownik Urz?du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

43. Kurtyka Janusz Prezes Instytutu Pami?ci Narodowej

44. Kwa?nik Andrzej Kapelan Federacji Rodzin Katy?skich

45. Kwiatkowski Bronis?aw Dowódca Operacyjny Si? Zbrojnych RP

46. Lubi?ski Wojciech lekarz prezydenta RP

47. Lutoborski Tadeusz przedstawiciel Rodzin Katy?skich i innych organizacji

48. Mami?ska Barbara Dyrektor w Kancelarii Prezydenta RP

49. Mamontowicz-?ojek Zenona przedstawiciel Rodzin Katy?skich i innych organizacji

50. Melak Stefan Prezes Komitetu Katy?skiego

51. Merta Tomasz Podsekretarz Stanu w MKiDN

52. Mikke Stanis?aw Wiceprzewodnicz?cy ROPWiM

53. Natalli-?wiat Aleksandra przedstawiciel Parlamentu RP (PiS)

54. Natusiewicz-Mirer Janina osoba towarzysz?ca

55. Nosek Piotr funkcjonariusz BOR

56. Nurowski Piotr szef PKOL

57. Orawiec-Loeffler Bronis?awa przedstawiciel Rodzin Katy?skich i innych organizacji

58. Osi?ski Jan Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

59. Pilch Adam Ewangelickie Duszpasterstwo Polowe

60. Piskorska Katarzyna przedstawiciel Rodzin Katy?skich i innych organizacji

61. P?a?y?ski Maciej Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

62. P?oski Tadeusz Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego

63. Potasi?ski W?odzimierz Dowódca Wojsk Specjalnych RP

64. Przewo?nik Andrzej Sekretarz ROPWiM

65. Putra Krzysztof wicemarsza?ek Sejmu RP

66. Rumianek Ryszard Rektor UKSiW

67. Rybicki Arkadiusz przedstawiciel Parlamentu RP

68. Sariusz-Sk?pski Andrzej Prezes Federacji Rodzin Katy?skich

69. Seweryn Wojciech przedstawiciel Rodzin Katy?skich i innych organizacji

70. Skrzypek S?awomir Prezes Narodowego Banku Polskiego

71. Solski Leszek przedstawiciel Rodzin Katy?skich i innych organizacji

72. Stasiak W?adys?aw szef Kancelarii Prezydenta RP

73. Surówka Jacek funkcjonariusz BOR

74. Szczyg?o Aleksander szef Biura Bezpiecze?stwa Narodowego

75. Szmajdzi?ski Jerzy wicemarsza?ek Sejmu RP

76. Szymanek-Deresz Jolanta przedstawiciel Parlamentu RP

77. Tomaszewska Izabela osoba towarzysz?ca

78. Uleryk Marek funkcjonariusz BOR

79. Walentynowicz Anna osoba towarzysz?ca

80. Walewska-Przyja?kowska Teresa Fundacja "Golgota Wschodu"

81. Wasserman Zbigniew przedstawiciel Parlamentu RP

82. Woda Wies?aw przedstawiciel Parlamentu RP

83. Wojtas Edward przedstawiciel Parlamentu RP

84. Wypych Pawe? Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

85. Zaj?c Stanis?aw senator RP

86. Zakrze?ski Janusz wybitny polski aktor

87. Zych Gabriela przedstawiciel Rodzin Katy?skich i innych organizacji

88. Micha?owski Dariusz pose? RP

89. Pogródka-Wi?c?awek Agnieszka funkcjonariusz BOR

Lista cz?onków za?ogi

90. Protasiuk Arkadiusz Kapitan

91. Grzywna Robert cz?onek za?ogi

92. Michalak Andrzej cz?onek za?ogi

93. Zi?tek Artur cz?onek za?ogi

94. Maciejczyk Barbara stewardessa

95. Januszko Natalia stewardessa

96. Moniuszko Justyna stewardessa
_________________
Miłość to wierność wyborowi
 
     
Ania 
Super Fan


Ulubiona piosenka Grzesia: Miłość to wierność wyborowi
Wiek: 31
Dołączyła: 22 Lut 2010
Posty: 941
Skąd: Lubrza
Wysłany: 2010-04-10, 23:15   

Zapal wirtualny znicz
http://wirtualnyznicz.pl/zapal.html?pid=626435
_________________
Miłość to wierność wyborowi
 
     
Avena 
Super FanUlubiona piosenka Grzesia: ---
Twoje Imie: ---
Pomogła: 1 raz
Dołączyła: 22 Lut 2010
Posty: 15824
Skąd: ---
Wysłany: 2010-04-11, 14:08     
 
     
Osa 
Junior admin


Ulubiona piosenka Grzesia: Spanish Eyes
Twoje Imie: nie znam
Pomogła: 1 raz
Dołączyła: 25 Lut 2010
Posty: 3882
Skąd: nie wiem
Wysłany: 2010-04-12, 11:55   

Wspomnienie o Januszu Zakrze?skim.W sobot?, 10 kwietnia 2010 roku, w drodze na uroczysto?ci Katy?skie, zgin?? znany aktor teatralny i filmowy Janusz Zakrze?ski. Mia? 74 lata.
Wspania?y aktor, twórca niezapomnianych kreacji teatralnych i filmowych, szanowany i lubiany. W pi?tek, 9 kwietnia podczas spektaklu »D?uma« po raz ostatni stan?? z nami na scenie. B?dzie nam go bardzo brakowa?o..." ??czymy si? w bólu z rodzin? i najbli?szymi tragicznie zmar?ego aktora" - napisa?a informuj?c o ?mierci Janusza Zakrze?skiego Dyrekcja i Zespó? Teatru Polskiego w Warszawie z którym zmar?y zwi?zany by? od 1967 roku.

Janusz Zakrze?ski uko?czy? krakowsk? PWST. Przed kamer? stworzy? kilkadziesi?t kreacji, w?ród nich - Benedykta Korczy?skiego w "Nad Niemnem", Józefa Pi?sudskiego w serialu i filmie "Polonia Restituta", Bogdana Zagajnego, re?ysera z "Misia", Miko?aja Taszyckiego w "Królowej Bonie", Fija?kowskiego w "Co mi zrobisz jak mnie z?apiesz?", doktora Csala w "Sprawie Gorgonowej", Ericka von Hollsteina w "Czarnych chmurach". Pojawia? si? te? w niewielkich rolach w popularnych serialach - "Na dobre i na z?e", czy "M jak mi?o??".

Wielokrotnie odtwarza? posta? Józefa Pi?sudskiego - nie tylko przed kamer?, ale i na wielu uroczysto?ciach. O polityku napisa? te? ksi??k? - "Moje spotkania z Marsza?kiem". O swoim ?yciu opowiedzia? szczegó?owo w wywiadzie-rzece - "Co mi zosta?o z tamtych lat", który ukaza? si? na rynku w 2006 roku. Spod jego pióra wysz?y równie? "Gaw?dy o pot?dze s?owa".

W 2008 roku otrzyma? nagrod? "Ambasadora Sybiraków" za kreacj? w "Bezg?o?nym Krzyku", a w 2009 roku ten sam tytu? otrzyma? za ca?okszta?t swojej pracy. By? cz?onkiem Zwi?zku Pi?sudczyków.
 
     
Beata 
Super Fan


Ulubiona piosenka Grzesia: Il canto del colombo
Twoje Imie: Beata
Dołączyła: 27 Mar 2010
Posty: 4438
Skąd: Łódź, Warszawa
Wysłany: 2010-04-13, 11:28   

Prezydencka Para spocznie na Wawelu

Lech i Maria Kaczy?scy maj? zosta? pochowani w krypcie na Wawelu obok królów Polski. Tak zdecydowa?a rodzina zmar?ych - czytamy na stronie "Gazety Wyborczej". Tak? decyzj? podj??a w nocy rodzina prezydenckiej pary, córka Marta i brat Jaros?aw - dowiedzia? si? dziennik ze ?róde? rz?dowych.


- Wola rodziny jest taka, ?eby pan prezydent wraz z ma??onk? byli pochowani na Wawelu. A to rodzina decyduje o miejscu pochówku - mówi "Gazecie Wyborczej" wa?ny polityk z rz?du.
Zobacz galeri?: Ostatnia podró? Prezydenta do Polski Zobacz galeri?: Smutek i ?zy pod Pa?acem Prezydenckim
Kancelarie premiera i prezydenta, które koordynuj? przygotowania do po?egnania ofiar sobotniej katastrofy pod Smole?skiem, przedstawi?y rodzinie dwie inne propozycje: warszawsk? archikatedr? ?w. Jana, w której spoczywa cia?o tragicznie zmar?ego prezydenta Gabriela Narutowicza i wojskowe Pow?zki.
Gdyby dosz?o do pochówku Marii i Lecha Kaczy?skich na Wawelu, ich sarkofag móg?by znale?? si? w s?siedztwie sarkofagu gen. W?adys?awa Sikorskiego. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski nic jeszcze nie wie. - Je?li taka b?dzie decyzja rodziny i kardyna?a, zrobimy wszystko, by odby?o si? w godny sposób - zapewnia Jacek Majchrowski
 
     
Osa 
Junior admin


Ulubiona piosenka Grzesia: Spanish Eyes
Twoje Imie: nie znam
Pomogła: 1 raz
Dołączyła: 25 Lut 2010
Posty: 3882
Skąd: nie wiem
Wysłany: 2010-04-13, 21:00   

Para prezydencka spocznie na Wawelu, obok Pi?sudskiego

Ostatecznie decyzja zapad?a, ?e tym najbardziej godnym miejscem jest Wawel, ?eby tam spocz?? razem z tymi, którzy si? zas?u?yli dla dobra naszej Ojczyzny: od królów, po bohaterów, wodzów - powiedzia? kardyna? Dziwisz, podkre?laj?c, ?e prezydent "zmar? w warunkach wyj?tkowych, po bohatersku mo?na by powiedzie?, bo lecia? do Katynia, by odda? w imieniu ca?ego spo?ecze?stwa ho?d m?czennikom". Decyzj? podj??a rodzina i sam kardyna? Dziwisz.


Kard. Stanis?aw Dziwisz powiedzia?, ?e "najbardziej godnym miejscem jest Wawel, aby prezydent Lech Kaczy?ski tam spocz?? razem z tymi, którzy zas?u?yli si? dla naszej ojczyzny, w ten sposób spo?ecze?stwo chcia?o zapisa? wybitnych bohaterów naszych czasów".

- Msza ?wi?ta odb?dzie si? o 14 w niedziel? w Ko?ciele Mariackim, a pó?niej przejdzie kondukt ?a?obny na Wawel. Para prezydencka zostanie pochowana niedaleko marsza?ka Pi?sudskiego - doda? kardyna?.

- Ufam, ?e ca?e spo?ecze?stwo przyjmie t? decyzj? ze zrozumieniem. Chcia?bym, aby to miejsce przyczyni?o si? do zjednoczenia naszego narodu - podkre?li? kard. Dziwisz.

?ród?o:wiadomo?ci.onet.pl
 
     
Osa 
Junior admin


Ulubiona piosenka Grzesia: Spanish Eyes
Twoje Imie: nie znam
Pomogła: 1 raz
Dołączyła: 25 Lut 2010
Posty: 3882
Skąd: nie wiem
Wysłany: 2010-04-14, 14:09   Wiemy, gdzie zostanie pochowany Ryszard Kaczorowski.
Cia?o ostatniego prezydenta na uchod?stwie Ryszarda Kaczorowskiego spocznie w warszawskiej ?wi?tyni Opatrzno?ci Bo?ej - potwierdzi? o. Eustachy Rakoczy, jasnogórski kapelan ?o?nierzy niepodleg?o?ci.


. Rakoczy powiedzia?, ?e po rozmowie z marsza?kiem Sejmu Bronis?awem Komorowskim ma potwierdzenie, i? trumna prezydenta Kaczorowskiego po sprowadzeniu do kraju zostanie wystawiona w Belwederze, po czym spocznie w ?wi?tyni Opatrzno?ci. Tam te? w przysz?o?ci ma zosta? pochowana ma??onka ostatniego prezydenta RP na uchod?stwie.

- Obaj panowie si? znali, prezydent cz?sto si? spotyka? z marsza?kiem. Odpowied? marsza?ka by?a szybka - powiedzia? o. Rakoczy. Doda?, ?e zaniepokoi?y go rozwa?ania o mo?liwym pochówku Kaczorowskiego w Anglii. - Londyn si? sko?czy?, Polska jest wolna - powiedzia? duchowny.

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodleg?o?ciowych w li?cie do marsza?ka Komorowskiego sugerowa?o mo?liwe lokalizacje dla grobu Ryszarda Kaczorowskiego - poza wilanowsk? ?wi?tyni? Opatrzno?ci Bo?ej tak?e Katedr? na Wawelu, Panteon Narodowy na Ska?ce i Archikatedr? ?w. Jana w Warszawie.

Wed?ug informacji od przyjaciela rodziny zmar?ego, decyzja w sprawie pochowania Ryszarda Kaczorowskiego w ?wi?tyni Opatrzno?ci Bo?ej zapad?a przed dwoma dniami w Londynie (tam prezydent mieszka?), przed wylotem do Warszawy ?ony Ryszarda Kaczorowskiego. Rozwa?any by? te? pochówek w kwaterze wojskowej na Pow?zkach, ale tam w przysz?o?ci nie mog?aby by? pochowana jego ma??onka, a wol? obojga jest wspólny grób.

W krypcie dla zas?u?onych Polaków wilanowskiej ?wi?tyni pochowany zosta? 2,5 roku temu ks. pra?at Zdzis?aw Peszkowski, kapelan Rodzin Katy?skich i przyjaciel zmar?ego prezydenta.

Ryszard Kaczorowski jest jedn? z 96 ofiar katastrofy samolotu wioz?cego delegacj? na uroczysto?ci katy?skie. W sobot? w Smole?sku zgin?li prezydent Lech Kaczy?ski z ma??onk?, przedstawiciele parlamentu, najwy?si dowódcy wojska, dzia?acze niepodleg?o?ciowi.


?ród?o:wiadomo?ci.wp.pl
  
 
     
Avena 
Super FanUlubiona piosenka Grzesia: ---
Twoje Imie: ---
Pomogła: 1 raz
Dołączyła: 22 Lut 2010
Posty: 15824
Skąd: ---
Wysłany: 2010-04-20, 22:47   

Zmar? Piotr Dejmek syn re?ysera i wspó?za?o?yciela Teatru Nowego w ?odzi Kazimierza Dejmka.

Piotr Dejmek, by? absolwentem ?ódzkiej filmówki, by? tak?e aktorem, producentem filmowym, a tak?e wicedyrektorem TVP 1 i Teatru ?ydowskiego w Warszawie. Zadebiutowa? w 1978 roku w serialu "Daleko od szosy". Zagra? m.in: w "Szpitalu Przemienienia" i "Ekstradycji". Wyst?powa? na deskach kilku warszawskich teatrów.

Zmar? po latach ci??kiej choroby. Mia? 56 lat.
  
 
     
Avena 
Super FanUlubiona piosenka Grzesia: ---
Twoje Imie: ---
Pomogła: 1 raz
Dołączyła: 22 Lut 2010
Posty: 15824
Skąd: ---
Wysłany: 2010-04-21, 16:29   

Legenda ?wiatowego sportu Juan Antonio Samaranch nie ?yje


W klinice w Barcelonie zmar? w ?rod? w wieku 89 lat Juan Antonio Samaranch, by?y przewodnicz?cy Mi?dzynardowego Komitetu Olimpijskiego. Funkcj? t? pe?ni? od 1980 do 2001 roku.

Przyczyn? zgonu by?y k?opoty z oddychaniem, które spowodowa?y ustanie pracy serca.

We wtorek Samaranch zosta? przewieziony do kliniki Quiron Hospital w Barcelonie z powodu powa?nych problemów kardiologicznych. Lekarze oceniali stan pacjanta pod??czonego do respiratora jako bardzo ci??ki. - Stan pacjenta jest bardzo powa?ny, dla chorego w tym wieku rokowania nie s? optymistyczne - powiedzia? szef kliniki Rafael Esteban Mur.

Honorowy prezes MKOl i jeden z najbardziej wp?ywowych dzia?aczy hiszpa?skich w XX wieku mia? od dawna powa?ne problemy z sercem. Po powrocie z sesji tej organizacji w Moskwie w 2001 roku, gdzie jego nast?pc? wybrany zosta? Belg Jacques Rogge, przez jedena?cie dni by? hospitalizowany w Lozannie. Sze?? lat pó?niej bóle w klatce piersiowej spowodowa?y trzydniowy pobyt w madryckiej klinice.

W czasie Igrzysk XXVII Olimpiady w Sydney w 2000 roku zmar?a jego ?ona Maria Teresa Salisachs Rowe. Przewodnicz?cy MKOl uda? si? na jej pogrzeb, a nast?pnie wróci? na igrzyska. Ich jedyny syn Juan Antonio junior jest cz?onkiem MKOl.

14 maja 2009 roku honorowy przewodnicz?cy MKOl Juan Antonio Samaranch go?ci? po raz ostatni w Polsce. W Warszawie, sam zami?owany zbieracz znaczków pocztowych i posiadacz bogatej kolekcji pami?tek, otworzy? 14. ?wiatowe Targi Kolekcjonerów Olimpijskich u?wietniaj?ce 90. rocznic? powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

13 pa?dziernika ubieg?ego roku przebywaj?c w Monako na festiwalu telewizji sportowych Samaranch mia? lekki atak serca i trafi? do szpitala w Monte Carlo.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,39 sekundy. Zapytań do SQL: 11